Glavni ciljevi udruženja MS

Osnovna delatnost  Udruženja MS Beograd je stvaranje uslova za kvalitetan život i aktivnosti lica oboljelih od multiple skleroze, primeren stepenu njihovog invaliditeta i realnim mogućnostima.

 

Za ostvarivanje ovih delatnosti Udruzenje:

 

  • prikuplja podatke o broju lica obolelih od MS i okuplja u Udruženje što veći broj obolelih,
  • sistematski i kontinuirano prati materijalni i drustveni položaj svojih članova i na osnovu toga inicira odnosno predlaže nadleznim državnim organima, organima lokalne samouprave, društvenim fondovima, javnim preduzećima, zdravstvenim i socijalnim ustanovama,  preduzimanje mera za adekvatniju zaštitu i pomoć obolelim od MS.
  • upoznaje javnost sa radom i problemima Udruženja u cilju stvaranja povoljnijih uslova za njegovu egzistenciju i rad,
  • saradjuje sa nadleznim drustvenim organima, drustvenim fondovima, organima lokalne samouprave, javnim preduzećima, srodnim drustvenim i drugim organizacijama u pregledanju i sprovođenju mera i akcija svestrane brige i zaštite lica obolelih od MS i njihovih porodica,
  • prati zakone i rezultate istrazivačkog rada na otklanjanju uzroka oboljenja, razvoju i primeni savremenih naučnih metoda rehabilitacije i lečenja obolelih od MS,
  • sarađuje sa zdravstvenim ustanovama i strucnim organizacijama zdravstvenih radnika, koji svojim radom i doprinosom bitno utiču na ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženja,
  • organizuje razne oblike solidarnosti i inicira razne oblike socijalno humanitarnog organizovanja.

Radi sticanja i obezbivanja sredstava Udruženje može organizovati kulturno sportske manifestacije i baviti se privrednim delatnostima koje nisu neposredno povezane sa ostvarivanjem njihovih osnovnih Statutarnih ciljeva i aktivnosti .

Thursday the 18th. Moon. Hostgator coupon - All rights reserved.