Produktivnost

   Pod produktivnošću okupacioni terapeuti podrazumijevaju sve one aktivnosti, plaćene i neplaćene i različite prema starosnoj grupi (posao, škola, igra, održavanje kuće i sl.), koje doprinose razvoju kako pojedinca tako i društva.
Posao omogućava osobi oboleloj od multiple skleroze da bude samostalna i psihofizicki zadovoljna vlastitim životom. OT podučava osobu principima štednje energije za vreme rada, prilagođava radno mesto ukoliko je to moguće, u cilju zadržavanja posla pa u suprotnom radi sa osobom na mogućoj promeni posla.
Kod održavanja domaćinstva cilj trtetman je usmeren na edukaciju o prilagođenom kuhinjskom nameštaju, funkcionalnosti i rasporedu prostora i sredstava koja se koriste (adaptirano posuđe i njegovo stavljanje na najdostupnija mesta).
Takođe se može fokusirati, ukoliko to mogućnosti osobe obolele od multiple skleroze dozvoljavaju, na adaptaciju stana u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera u cilju lakšeg i samostalnijeg kretanja unutar stana (ukloniti pragove, povišenja, postaviti držače i sl.)

Thursday the 18th. Moon. Hostgator coupon - All rights reserved.