Kinezi terapija

  U toku rehabilitacije osoba sa oboljenjem sclerosis multiplex zastupljena su dva principa:
> potrebno je prilagoditi rehabilitacionu strategiju progresivnim neurološkim procesima sa vrlo promenjivim promenama u budućnosti
> prilagoditi metode kineziterapije promenama: slabosti, spasticitetu, ataksicnom tremoru, promenama kognitivnih funkcija uz male mogućnosti dobrog tretmana.


Promene koje nastaju kod različitih osoba daju vrlo raznoliku simptomatologiju koju je u početku teško i prepoznati, ali koje se vremenom produbljuju i dovode do funkcionalne onesposobljenosti. Ono što karakteriše kliničku sliku je slabost, spasticitet, ataksicni tremor, senzorna oštećenja.
Osobe sa oboljenjem sclerosis multiplex najčešce se žale na : zamor, smetnje balansa i slabosti. Problemi su upravo ovim redom: 80% istice zamor kao glavni problem.
Mc- Alpine i Compston /1952./ definisali su promene u odnosu na funkcionalnu sposobnost na šest /VI/ stepena:

 • Stepen I : nema ograničenja aktivnosti za normalan život u okolini i kod kuće ali su prisutni simptomi bolesti
 • Stepen II : postoje ograničenja ali može sam da prelazi pola kilometra i da koristi gradski prevoz
 • Stepen III : značajna ograničenja ali moze da izlazi, prelazi cetvrt kilometra, koristi pomagala (štap) i često ne može da koristi gradski prevoz
 • Stepen IV : pokretan u kući, vrlo teško se krece oslanjajuci se na nameštaj, ne može da se penje uz stepenice
 • Stepen V : nepokretan i u kući, koristi stolicu ili kolica
 • Stepen VI : potpuno nepokretan i potrebna mu je pomoc za fiziološke i svakodnevne aktivnosti.

 

Kinezi terapija se sprovodi prema ovim funkcionalnim promenama pri čemu nije značajno kakav je odgovor mišića na manuelni mišic test nego kako određena grupa mišica funkcioniše. Vrlo dobar primer je ispitivanje dorzalne fleksije stopala koja se može pokazivati pri testu dobru snagu izvođenja pokreta ali pri kretanju već na kraćem putu pojavljuje se slabost i stopalo počinje da zapinje pri hodu. Što znaci da je procena funkcionalne sposobnosti daleko važnija za vežbanje nego bilo kakva statična procena.


Uloga vežbanja moze da se analizira na nekoliko nacina:

 • vežbe tipa aerobika mogu da izazovu zamor ali se ne treba plašiti od njihove primene
 • intezivne vežbe mogu da izazovu porast temperature tela i da to dovede do egzacerbacije
 • blage i umerene vežbe mogu održati funkcionalnu sposobnost i veštine
 • metode fizikalne terapije mogu doprineti funkcionalnom osposobljavanju

 
 KAKO REŠITI ZAMOR

Primena kortikosteroida umanjuje osećaj zamora, aerobne vežbe mogu doprineti olakšanju, metode hladjenja tela takođe deluju povoljno. Hidroterapeutske procedure sa hladnom vodom  temperature 26- 28 stepeni pomazu smanjenju spazma, kroz to kvalitet kretanja i balansa, uspostavlja se koordinacija.

KAKO REŠITI BALANS I ATAKSIČAN TREMOR ?

Nema nekog lakog rešenja osim umerenog vežbanja za održavanje statike i balansa tela uz korišćenje pomagala kao štake, hodalice. Ako postoji kombinacija promene balansa, ataksicni tremor i slabost koriste se električna kolica.

KAKO REŠITI INTENCIONI TREMOR ?

Postaviti opterećenje na rucni zglob, redukovati ekskurzije pokreta i stepenasti pokreti. Efekat je relativno mali, ali ipak olakšava funkcionalnu sposobnost.

KAKO REŠITI SLABOST MIŠIĆA ?

Rešenje postoji u primanju ortoza koja se najčešće koristi za stopalo koje pada u vidu AFO (ankle foot orthosis) i kojom se postize kontrola spasticiteta, padanja stopala i dinamika egunovarusa.
Može se koristiti i elektrostimulacija u podrucju n.fibularisa. Periferni nerv je u ovom slučaju očuvan ali se elektrostimulacijom postiže funkcija dorzalen fleksije kroz umanjenje spazma i izazivanje kontrakcije. Pokazala se dobra kombinacija ortoze (AFO) i funkcionalne elektrostimulacije.

KAKO REŠITI SPAZAM MIŠIĆA ?

Spazam mišića može samo da se umanji ali se ne može trajno otkloniti. Spazam uzrokuje slabost i zamor, otežava balans. Može se koristiti: Baclofen, Phenol, Botox, Interferon, kroterapija, hladna hidroterapija.

KAKO VEŽBATI ?

 • nikakvo opterećenje nije dozvoljeno
 • primeniti Rest Exercise Program (R. Rusell) što znači nekoliko puta dnevno odmarati 10- 20 minuta, 2- 3 puta dnevno što treba da prethodi vežbama
 • nakon svake vežbe odmor
 • ne preterivati u vežbanju da ne bi izazvali pogoršanje stanja
 • održavati funkcionalnu aktivnost.

 

CILJEVI VEŽBANJA

 • uspostaviti voljnu motornu aktivnost
 • održati senzorni feedback
 • inhibirati neželjeni motorni uzorak
 • prevenirati kontrakture.

 

VRSTE VEŽBANJA

Vežbe po Frenkelu

Mogu da se sprovode u ležećem, sedećem, stojećem položaju i pri hodanju

 • fleksija i ekstenzija koleno- kuk, jedna noga, druga noga, obe noge
 • abdukcija- abdukcija sa flekstiranim kolenima
 • abdukcija- abdukcija sa ispruzenim kolenima
 • Fleksija i ekstenzija kolena sa podignutom petom od podloge
 • Jedna noga ispružena, saviti drugu nogu u kolenu, petu staviti na patellu, na sredinu potlolenice na skočni zglob, prste
 • jedna noga ispružena, saviti drugu nogu u kolenu, petu stavitina patellu i zatim kliziti petom duž potkolenice do skočnog zgloba i nazad
 • fleksija- ekstenzija kuk- koleno obe noge zajedno
 • fleksija jedna noga, ekstenzija druga noga (reciprocni pokret)
 • fleksija- ekstenzija jedna noga, abdukcija- abdukcija druga noga, prvo sa otvorenim pa zatvorenim ocima
 • sedeća poza: pokusati postaviti petu u ruku terapeutu na raznim nivoima i pozicijama
 • podizati nogu i spustiti petu na neki trag na podlozi
 • zadržavati sedenje u uspravnom stavu nekoliko minuta
 • ustati sa stolice i ponovo sesti sa sastavljenim kolenima
 • hod da prati liniju, da ide cik cak, stopalo jedno ispred drugog
 • hodanje izmedju dve paralelne linije
 • hod po nacrtanim stopalima- pravilan hod

Drugi nacin vežbanja

 • ležeći na boku, obe noge lako savijene, okretati trup napred nazad
 • položaj potrbuške: osloniti se na podlaktice, potkolenice osloniti na jastuk, izvoditi ekstenciju leđa
 • isti položaj sa pokušajem dohvatanja predmeta ispred sebe
 • klečeći položaj, niski: raširiti ruke i prebaciti težinu na jednu pa na drugu natkolenicu
 • četveronoški položaj, visoki: oslonac na kolena i šake, ispružiti jednu nogu i jednu ruku, zatim  drugu ruku i nogu
 • klečeći položaj, visoki: raširiti ruke i okret u jednu stranu pa na drugu stranu
 • stojeći stav: prebaciti težinu tela na jednu pa na drugu nogu ili iskorak jednom nogom i prebaciti težinu ili iskorak prema nazad i prebaciti težinu

Pri vežbanju ne sme postojati zamor, ne zaboraviti odmore, ako se pojavi tahikardija ili aritmija prekinuti vežbanje !!!!!!!!!

Thursday the 18th. Moon. Hostgator coupon - All rights reserved.